Elk jaar gezondheidscheck

Uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken blijkt dat tweederde van de werknemers open staat voor een jaarlijkse gezondheidscheck. Momenteel krijgt een vijfde van de werknemers deze check aangeboden door hun werkgever. Vooral lager opgeleiden vinden de jaarlijkse gezondheidscheck een goed idee. Zij hebben vaak een beroep waarin zij zwaar werk moeten doen en geven aan dat zij dit niet tot hun pensioen vol kunnen houden.

De helft van de werknemers staat open voor een jaarlijks gesprek over inzetbaarheid. Veel werknemers bieden als gezondheidsvoorziening korting op de sportschool of een fietsplan. Veel werknemers willen niet zelf betalen voor deze voorzieningen.

Bron: nos.nl